fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Historie

Něco z historie


První škola byla ve Vítějevsi zřízena r. 1786 hrabětem Wandenrodem. Byla umístěna v dnešním čísle popisném 90 (dříve 76) u „ Hrnčířů.“

V roce 1831 byla postavena nová dřevěná škola u „Hanyků“ č. 83 (dříve 116). Ke škole byla takzvaně přiškolena obec Chrastavec. V roce 1875 byla škola rozšířena o 2. třídu. Ta byla přestavěna z obecní sýpky. V roce 1889 byly obě budovy školy uznány jako nevyhovující. Po dlouhých jednáních obecní rady byl pro školu zakoupen pozemek u popisného čísla 1 (nyní 78) a v dubnu 1903 začala výstavba nové školy.

Stavitelem byl pan Grölich z Březové n. Svitavou. Náklady na stavbu činily 32 000,- Kč. Stavba byla dokončena v roce 1904.

Další rozsáhlá rekonstrukce školy proběhla v letech 1978 – 1980. Náklady přesáhly 3 miliony korun. V roce 2004 oslavila obec velkolepě 100. výročí založení základní školy.