fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Školní družina

Charakteristika školní družiny


Logo školní družiny při ZŠ Vítějeves nese název „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“. Zaměřením tohoto loga je zapojit děti do všech činností tak, aby vzájemně spolupracovaly a utvářely tak pozitivní náladu v kolektivu, která předchází projevům agrese, šikany a dalších negativních jevů ve společnosti.
Naše školní družina je umístěna do učebny 1.stupně v přízemí školní budovy. Ke třídě přiléhá dětský pokojíček s hernou, která je vybavena novým nábytkem, hračkami, stavebnicemi, různými společenskými hrami a knihami.
Děti v ŠD využívají ke své činnosti malou tělocvičnu v přízemí školy a její zařízení, vybavení kabinetu tělesné výchovy, počítačovou učebnu v 1.patře školy, dále pak využíváme zrenovovanou školní zahradu, oranžové a dětské hřiště, dále protilehlé hřiště se šplhadly a košem na košíkovou, sokolovnu a hřiště TJ Sokol Vítějeves. Budova školy a školní areál je zasazena v nádherném přírodním prostředí s převažujícími lesy a loukami, které rovněž využíváme při svých činnostech. Děti obědvají ve školní jídelně, která jim rovněž zajišťuje po dobu pobytu v družině pravidelný pitný režim, používají hygienická zařízení, která jsou součástí vybavení školy.
ŠD pracuje pouze s jedním oddělením, jehož počet je 25 dětí, o něž se stará jedna vychovatelka s odbornou kvalifikací.

Provozní doba ŠD je od 11.05 h. – 15.30 h.

Organizace dne probíhá podle předem připraveného týdenního plánu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pro ŠD.

Děti během pobytu ve školní družině navštěvují zájmové kroužky zřízené při ZŠ.
Dodržování bezpečnosti dětí vyplývá ze školního řádu a z řádu školní družiny a z obecně platných předpisů.
Záměrem programu je rovněž zapojení rodičů do činností ŠD a jejich spolupráce (akce pro děti a rodiče, besedy s rodiči, pomoc rodičů při akcích apod.).Provozní doba

11:10h - 15:30h

Vychovatelka

Irena Janků

Kontakt

+420 731 52 53 62