fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Současnost a budoucnost

Informace o škole


Naše základní škola je úplná škola s výukou 1. i 2. stupně.
První stupeň je již několik let organizován na principu malotřídní školy, vždy 2 ročníky spojené, 1 ročník samostatně. Výuka na 2. stupni probíhá již v samostatných ročnících.
Součástí ZŠ je školní družina, kde tráví volný čas děti 1.stupně. Po skončení výuky žáci plynule přecházejí do družiny, kde se věnují společně zájmovým činnostem do 15.30 hod. Místnost školní družiny je vybavena novým nábytkem a hrami.
K ZŠ patří též školní jídelna s kuchyní, které jsou přímo ve školní budově. Ve škole je zabezpečen pitný režim a prodej pečiva. Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“, žáci dostávají ovoce zdarma.

Využíváme 2 hřiště v těsné blízkosti školní budovy – je to tzv. Oranžové hřiště a dětské hřiště, při jehož budování se uplatnily i nápady našich dětí - dlouhá skluzavka a lanovka.

Dětem je k dispozici zrenovovaná školní zahrada, kde mohou trávit čas během výuky, o velké dopolední přestávce i odpoledne. V zadní části zahrady bude vybudován hrací koutek pro nejmenší děti.
V posledních letech se velmi zlepšilo prostředí uvnitř školičky. Je barevná a vyzdobená převážně dětskými výtvory a každým rokem se nám daří její prostředí dále vylepšovat. Starší děti využívají během přestávek 2 tenisové stoly. Část chodby jsme využili pro stálou expozici na téma „Jak se dříve učilo“.
Školní budova změnila svou tvář i zvenku, je zateplená. Výsledkem je krásná oranžová budova s novými okny a zateplenými střechami. Školní budova je rovněž nově vybavena kamerovým systémem.

Škola nabízí žákům vyžití v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích, jejímiž vedoucími jsou učitelé a rodiče. Kroužky jsou bezplatné a probíhají v čase do odjezdu dětí domů, výjimečně mimo tuto dobu.

Jedná se o tyto aktivity:

 • Informatika a prezentace 2. stupeň
 • Řemeslné činnosti
 • Tvůrčí činnosti
 • Dramatická výchova – loutky
 • Sportovní hry - ŠD
 • Mažoretky mladší žáci
 • Přírodovědný kroužek
 • Dyslektický kroužek
 • Karaoke – zpěv
 • Zobcová flétna
 • Gymnastika
 • ZUŠ - hudební nástroj
 • Florbal - ml. a st. žáci
 • Šikovné ruce

Veřejnost se o škole dozvídá prostřednictvím Dnů otevřených dveří a školního časopisu pod názvem “Školní život“.
Nezapomínáme na humanitární práci mezi dětmi.
Každoročně probíhají dobrovolné sbírky a poté odesíláme získané finanční částky na konto Adventních koncertů, na podporu hipoterapie a na fond Sidus. Podporujeme také Záchrannou stanici „Zelené Vendolí“ sběrem plodin.

Škola se od roku 2009 zapojovala do projektů, které umožnily zlepšit její materiální vybavení a zároveň pomohly zkvalitnit výuku dětí.
Díky projektu EU pod názvem „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“ má škola zcela novou počítačovou učebnu, zmodernizovanou dílnu a novou keramickou pec.
Prostřednictvím projektu EU školám pod názvem „Moderní škola“, byly do školy pořízeny 3 interaktivní tabule. Díky spolupráci s Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně získala škola 7 tabletů a 3 notebooky.
Stále spolupracujeme se SOU Svitavy, které zajišťuje škole projektové dny a soutěže, zaměřené na manuální zručnost dětí.
Spolupráce se SOU Polička umožňuje absolvovat projektové dny s vařením pro žáky 1. stupně.
Projekt Recyklohraní je zaměřený na sběr vyřazených elektrospotřebičů a škola tak může sbírat body a poté zakoupit sportovní a jiné vybavení.
Rozvoj ZŠ Vítějeves je nový projekt, který v letošním školním roce umožní podporu žákům prostřednictvím doučování v Čj, M, návštěvy čtenářského klubu
a využití služby školního asistenta.

Řada školních aktivit se již stala tradičními: Vánoční turnaje, atletický trojboj, plavání 1. - 5. ročník, lyžařský výcvik, Halloween, školní akademie, Noc s knihou, Dámská a pánská jízda, Čertovské učení.
Pravidelné jsou i výjezdy za vzděláním pod názvem „Učíme se v muzeu“ a terénní výuka v Moravském krasu.

Naše základní škola patří k menším svou velikostí, což má své nesporné výhody:

 1. menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup a tedy vyšší kvalitu výuky,
 2. rodinný typ školy umožňuje dobré začlenění i žáků s vývojovými poruchami učení,
 3. osvědčený malotřídní způsob výuky na 1. stupni je bezesporu přínosem pro žáky (větší samostatnost, soustředěnost a vzájemná pomoc dětí).