fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pravidelné akce

Pravidelné aktivity v ZŠ


Záchranná stanice „Zelené Vendolí“: Podzim je ve znamení sběru plodů pro stanici. Pomáháme zvířátkům tak, že sbíráme kaštany, žaludy, kukuřici a zajišťujeme obilí a tvrdé pečivo. V minulosti jsme si také adoptovali vydru Midži.

Halloween: Každoročně organizujeme v areálu místního hřiště oslavu Halloweena. Účastníci soutěže o nejhezčí dýni a nejlepší halloweenskou masku získají pěkné ceny a mohou absolvovat i stezku odvahy. Atmosféru večerního setkání doplňují nejen karaoke zpěv, ale i dobroty z udírny.

Čertovské učení s nadílkou: S blížícím se příchodem Mikuláše u nás začíná celodenní čertovské učení v maskách. Žáci 9. ročníku v rouše Mikuláše, anděla a čerta navštěvují malé žáčky, předčítají jejich menší či větší hříchy z Knihy hříchů a poté je obdarují ovocem a sladkostmi.

Rozsvěcení betlému: Je to již několik let, co místní občan, pan Alois Janků, věnoval škole vlastnoručně vyrobený betlém. Před první adventní nedělí pak společně slavnostně rozsvěcujeme tento betlém a připomínáme si tradici a význam Vánoc.

Lyžařský výcvikový kurz: Od roku 2005 organizuje škola týdenní lyžařské kurzy, převážně v Deštném v Orlických horách. Zájem o lyžařský výcvik je každoročně velký. Žáci od 4. do 9. ročníku tak stráví příjemný týden v horách, ve zdravém prostředí a odjíždějí s výbornými výsledky. Všichni se naučí lyžovat. A mají možnost zopakovat si výcvik každý rok.

Plavecký výcvik: Plavecký výcvik absolvují žáci od 1. do 5. ročníku v Plavecké škole v Poličce. Po 20 výukových hodinách ( 10 jízd po 2 hod) se všichni vracejí s Mokrým vysvědčením.

Školní akademie: Na školní akademii, která se koná obvykle v jarní době, se těší děti i rodiče. Jejich ratolesti mohou předvést, co se naučili v zájmových kroužcích. Sokolovnou se tak nese zpěv, znějí hudební nástroje, gymnastky cvičí, mažoretky tancují, hraje se divadlo. Každý rok trošku jinak. Ale spokojenost je stále stejná.

Noc s knihou: Na jaře se starší žáci již tradičně těší na společné večerní hovory o zajímavé četbě a o knižních novinkách. Letos je práce s knihou posílena o zřízení čtenářského klubu a možnost zakoupení nových titulů do školní knihovny.

Dámská a pánská jízda: „Jízdu“ mladších žáků organizuje p. vychovatelka. Rodiče svěří své děti do její péče již odpoledne a čeká je opravdu dobrodružství. Společné hry, vaření, vyrábění, nocování pod širákem, opékání buřtů, bobřík odvahy atd. A to je jen část aktivit, které děti vyzkouší.

Den Země: Škola velmi dobře spolupracuje s Vodárnami Březová nad Svitavou a obcí Banín. Během dvoudenní akce žáci 8. ročníku nejen vyčistí určené prostory od odpadků, ale plní i soutěžní úkoly, kde si mohou prověřit své znalosti o ekologii. Zapojujeme se i do akce Uklízíme Česko. Zjara tak vyčistíme prostory kolem silnic ve směru k obcím Svojanov, Bohuňov a Bělá nad Svitavou.

Sběr papíru: Alespoň 1x ročně organizuje škola pro občany sběr papíru. Ten probíhá i za přispění místních firem, za což jim velmi děkujeme.

Učíme se v muzeu: V rámci vzdělávacího procesu navštěvujeme s žáky muzea, kde probíhá výuka netradičním, zajímavým způsobem. Každoročně se těšíme do Moravského zemského muzea v Brně či do muzeí v Poličce a ve Svitavách.

Rudické propadání: Žáci 9. ročníku absolvují v rámci podpory přírodovědného vzdělávání terénní výuku v Moravském krasu. Vyzkouší si prakticky sběr vzorků rudických geod. Ti, kteří mají štěstí, najdou uvnitř geody citrín, křišťál nebo ametyst. Zajímavá je i naučná stezka podél Jedovnického potoka.

Humanitární sbírky: Finančním příspěvkem na Fond Sidus podporujeme každoročně dětské oddělení Motolské nemocnice. Výtěžek na konto Adventních koncertů posíláme vždy poslední adventní neděli. Veliký dík patří dětem a jejich rodičům. Vážíme si toho, že jsou stále mezi námi lidé, kteří ochotně pomohou potřebným.

Atletický trojboj: Myšlenka organizovat sportovní soutěže mezi základními školami vznikla někdy před rokem 2006. Od roku 2006 začala naše ZŠ organizovat atletický trojboj mezi blízkými základními školami. Zpočátku probíhaly soutěže pouze ve sportovním areálu naší vesnice. V posledních letech se v organizaci tohoto sportovního klání střídáme se ZŠ Březová nad Svitavou, která má k dispozici pěkné sportovní zázemí. Žáci soutěží v běhu na 50 a 60 metrů, skáčou do dálky a hážou kriketovým míčkem či granátem. Jednotlivci získají diplomy s medailemi a vítězná škola odjíždí s putovním pohárem. Žáci si nejen změří síly ve svých sportovních dovednostech, ale společná akce také sbližuje kolektivy zúčastněných škol.