fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Výchovný poradce

Náplň práce výchovného poradce


Mgr. Simona Janků – tel. č. 732 908 370, jankusimona@seznam.cz


  • Konzultační hodiny pro rodiče: po předchozí telefonické domluvě

  • Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 9:10 – 9:30 (velká přestávka)


  • Kariérové poradenství pro žáky a jejich rodiče/zákonné zástupce
  • Organizace Burz škol - Kam na školu?
  • Koordinace a administrativa při podávání přihlášek na střední školy.
  • Pomoc rodičům/zákonným zástupcům při podávání odvolání proti nepřijetí na SŠ.
  • Pořádání možných exkurzí na střední školy a do vybraných provozů.
  • Spolupráce s dalšími institucemi (Úřad práce, Pedagogicko-psychologická poradna apod.).
  • Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště.
Přijímací řízení 2022-23