fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ostatní projekty

Ostatní projekty


Doučování 2022-23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračuje v Národním plánu doučování, do kterého jsou zapojeni i žáci naší školy. Doučování je určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem a žákům s horšími podmínkami pro domácí přípravu. 

V naší škole probíhá doučování z matematiky a angličtiny. 

Školní rok 2022 - 23:

středa 12.30 - 13.15 hod. - angličtina 

středa 12.30 - 14.00 hod. - matematika pro 9. roč. 

čtvrtek 12.30 - 13.15 hod. - matematika pro 7. a 8. ročník 

Projekt Polytechnická učebna

PROJEKT „POLYTECHNICKÁ UČEBNA A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY – ZŠ VÍTĚJEVES“,

připravovaný v roce 2019 a realizovaný v roce a 2020, spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu a podpořený částkou 3,3 miliony korun.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Místní akční skupinou Svitava.

Hlavním cílem projektu je vytvoření odborné učebny zaměřené na rozvoj polytechnické výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodovědné obory a práce s digitálními technologiemi. Dalšími cíli pak bezbariérová rekonstrukce sociálních zařízení, úprava okolí školy se zázemím pro parkování jízdních kol a revitalizace zeleně.

Veškeré práce proběhly úspěšně během letního období 2020.


Šablony II.

Naše škola je zapojena do projektu ŠABLONY II., který je plánován na školní roky 2019/20 a 2020/21.  

Šablony tentokrát použijeme na základní školu a na školní družinu. V rámci školy jsou podpořeny tyto aktivity: čtenářský klub, doučování z českého jazyka, odborník do výuky (letos to bude truhlář a keramička), projektový den ve škole a projektové dny mimo školu, vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na výuku cizích jazyků a matematickou gramotnost. 

Ve školní družině pracuje klub deskových her (příští rok jej nahradí badatelský klub), dále budou z šablon financovány projektové dny ve škole i mimo školu a vzdělávání pedagogů. 

Škola má na tyto aktivity k dispozici celkovou částku 700 738 Kč. 

Projekt 2

Lorem ipsum 2