fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Image

Mgr. Vlasta Datinská

dějepis, angličtina


Image

Mgr. Simona Janků

čeština, přírodopis, pracovní činnosti

Image

Mgr. Dana Hromádková

matematika, chemie, výtvarná výchova

Image

Ing. Romana Veselá

matematika, informatika, přírodopis, výchova ke zdraví
Image

Ing. Magdalena Lidmilová

angličtina, dějepis, zeměpis

Image

Mgr. Pavlína Jedličková

výchova k občanství, tělesná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, zeměpis
Image

Jaromír Mikeš

dějepis, pracovní činnosti, výtvarná výchova, hudební výchova
Image

Mgr. Ladislava Drašarová

učitelka prvního stupně, angličtina
Image

Mgr. Jana Kalasová

učitelka prvního stupně, němčina

Image

Eva Štěpánková

učitelka prvního stupně


Image

Irena Janků

vychovatelka v družině, asistentka

Image

Eva Hlaváčková

asistentka


Image

Helena Pařilová

asistentka


Image

Mgr. Milena Řezníčková

v současné době na mateřské dovolené
matematika, fyzika, informatika

Provozní pracovníci

Image

Jana Šťastná

domovnice, uklízečka


Image

Kateřina Fojtová

uklízečka


Image

Ivana Rounová

vedoucí školní kuchyně, kuchařka

Image

Erika Ducháčková

pomocná kuchařka