fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Image

Ing. Magdalena Lidmilová

ředitelka školy
fyzika, angličtina
-

Image

Mgr. Simona Janků

čeština, výchovné poradenství
732 908 370
Image

Mgr. Dana Hromádková

matematika, chemie, informatika, školní knihovna
603 500 009
    dhromadkova.2@gmail.com
Image

Ing. Romana Veselá

matematika, informatika, přírodopis, výchova ke zdraví
ICT koordinátor
605 704 322
    d.romanad@seznam.cz
Image

Mgr. Vlasta Datinská

dějepis, angličtina
-

Image

Mgr. Milena Řezníčková

na mateřské dovolené
-
Image

Jaromír Mikeš

dějepis, pracovní činnosti, hudební výchova
-
Image

Mgr. Ladislava Drašarová

učitelka prvního stupně, angličtina
732 210 933
Image

Mgr. Nikol Křížová

zeměpis, němčina, výchova k občanství
-
    -
Image

Mgr. Jana Kalasová

učitelka prvního stupně, kroužek zobcové flétny
734 458 401
    kalasova10@seznam.cz
Image

Eva Štěpánková

učitelka prvního stupně, náprava SPU
604 485 786

Image

Tereza Štěpánková

učitelka 1. stupně, tělesná výchova, dějepis

734 125 769

Image

Irena Janků

vychovatelka v družině, asistentka
-

Image

Pavla Prudilová

asistentka
Image

Zdena Bednářová

asistentka
-

Provozní pracovníci

Image

Jana Šťastná

domovnice, uklízečka
-

Image

Alena Vaverková

uklízečka
-

Image

Ivana Rounová

vedoucí školní kuchyně, kuchařka
-

Image

Erika Ducháčková

pomocná kuchařka
-