fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Image

Mgr. Vlasta Datinská

dějepis, angličtina

000

Image

Mgr. Simona Janků

čeština, přírodopis, pracovní činnosti
000
Image

Mgr. Dana Hromádková

matematika, chemie, výtvarná výchova
000
Image

Ing. Romana Veselá

matematika, informatika, přírodopis, výchova ke zdraví
000
Image

Ing. Magdalena Lidmilová

angličtina, dějepis, zeměpis

000

Image

Mgr. Pavlína Jedličková

výchova k občanství, tělesná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova, zeměpis
000
Image

Jaromír Mikeš

dějepis, pracovní činnosti, výtvarná výchova, hudební výchova
000
Image

Mgr. Ladislava Drašarová

učitelka prvního stupně, angličtina
000
Image

Mgr. Jana Kalasová

učitelka prvního stupně, němčina
000
Image

Eva Štěpánková

učitelka prvního stupně

000

Image

Irena Janků

vychovatelka v družině, asistentka
000

Image

Eva Hlaváčková

asistentka

000

Image

Helena Pařilová

asistentka

000

Image

Mgr. Milena Řezníčková

v současné době na mateřské dovolené
matematika, fyzika, informatika
000
Image

Nová

asistentka

000

Image

Nová2

sbor

000

Provozní pracovníci

Image

Jana Šťastná

domovnice, uklízečka

000

Image

Kateřina Fojtová

uklízečka

000

Image

Ivana Rounová

vedoucí školní kuchyně, kuchařka
000

Image

Erika Ducháčková

pomocná kuchařka

000