fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktuality

Aktuality


1. července
Krásné prázdniny

Milí žáci,

přejeme vám krásné prázdniny se spoustou zajímavých zážitků! 


Společně se sejdeme v úterý 1. září v 7.45 hod. na zahradě u školy.

22. června
Pracovní sešity

Informace o pracovních sešitech na následující školní rok

- pracovní sešity budou rodiče platit v září 

- cena bude v rozmezí  400 - 600 Kč (žáci 1. stupně), 300 - 500 Kč (žáci 2. stupně)

26. června
Ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku bude v pátek 26. června na školní zahradě. Sejdeme se všichni v 7.45 hod

Zároveň proběhne focení tříd.

Všichni žáci musejí mít odevzdané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Kdo ho neodevzdal třídní učitelce dříve, musí ho přinést vyplněné s sebou. Čestné prohlášení je ke stažení zde. Najdete ho také na těchto webových stránkách v sekci Ke stažení - Seznam tiskopisů. 

1. června
2. stupeň

Výuka žáků 2. stupně

Klasická výuka žáků 2. stupně se do konce školního roku neuskuteční.

Třídní učitelé zorganizují třídnické hodiny formou krátkého setkání z těchto důvodů:

  • vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí žáků
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020


  • ředitelství školy
Do 18. 5.
1. stupeň - upřesnění

Vážení rodiče,

posílám vám doplňující informace k možné výuce vašich dětí od 25.5. 2020.

Rozvrh:

1. - 3. ročník - výuka Po - Pá od 7:30 - 10:15 ( M, Č, Prv )

Výuka Aj bude probíhat dosavadním způsobem.

4. - 5. ročník - výuka Po - Pá od 7:30 - 11:10 ( M, Č, Př, Vl )

Výuka Aj bude probíhat dosavadním způsobem.

Pedagogové pokračují dále v distanční výuce z domova.


Upozorňuji, že ŠJ nevaří a ŠD nepracuje.

Žáci si přinesou vlastní nápoj a svačinu. Budou pracovat ve skupině s jedním stálým pedagogem. Přestávky budou trávit v roušce, o přestávkách se nesmí potkat s dětmi jiné skupiny. Na toaletu budou odcházet po jednom, hygiena rukou ( mýdlo+desinfekce) proběhnou až ve třídě pod dohledem.  Děti se nebudou přezouvat, sníží se riziko potkávání se v šatně.

Žáci přinesou vyplněné Čestné prohlášení.

Termín přihlášení vašeho dítěte je k 18.5. 2020, aby byl čas školu na tyto podmínky připravit. Na pozdější přihlášení nebude brán ohled.

                                                              ředitelství školy

25. května
Výuka žáků 1. stupně

Informace k zahájení výuky žáků 1. stupně

Žákům je nabídnuta možnost výuky od 25.5. 2020 dle jejich zvážení.

účast žáků je dobrovolná

v případě účasti na výuce donese žák první den vyplněné čestné prohlášení tř. učitelce (prohlášení ke stažení na www školy)

výuka bude probíhat podle původního rozvrhu (bez Tv)

žák je povinen přijít v roušce (na den 2 roušky + sáček na roušky)

škola zabezpečuje ostatní hyg. opatření dle příslušných nařízení

školní družina neprobíhá

školní stravování se neuskuteční   

DŮLEŽITÉ: RODIČE NAHLÁSÍ TŘÍDNÍ UČITELCE ÚČAST ŽÁKA NA VYUČOVÁNÍ DO PONDĚLÍ 18.5. 2020!

Vytiskněte si a vyplňte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Cestne prohlaseni.pdf


11. května
Výuka žáků 9. ročníku

Informace k zahájení výuky žáků 9. ročníku    

Konzultace k přijímacím zkouškám ( ČJ, M) se týkají pouze žáků, kteří budou skládat přijímací zkoušky.

  • začátek od pondělí 11.5. 2020, výuka odpolední 13:00 - 15:00, aby bylo možno odjet autobusem, o přesném rozvrhu bude informovat tř. uč.  
  • účast žáků je dobrovolná
  • v případě účasti donese žák první den vyplněné čestné prohlášení tř. učitelce (prohlášení ke stažení na www školy)
  • žák má povinnost přijít v roušce, ostatní hyg. opatření zabezpečuje škola dle příslušných nařízení
  • DŮLEŽITÉ: ÚČAST ŽÁKA NAHLÁSIT TŘ. UČITELCE DO ČTVRTKA 7.5. 2020! 

Dopolední domácí výuka pokračuje .

Vytiskněte si a vyplňte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Cestne prohlaseni.pdf

Rozvrh konzultačních hodin ve škole


13.00 - 13.55
14.05 - 15.00
pondělí
M
Č
úterý
M
M
středa
Č
Č
čtvrtek
M
Č
pátek
podle domluvy

1. a 8. května
Státní svátky

V pátek 1. května a v pátek 8. května nebudou videohodiny pro žáky. 

24. dubna
Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, v pátek 24.4. 2020 proběhne v naší základní škole zápis dětí do 1.ročníku. Tentokrát bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

Tiskopisy k vyplnění nutné k zápisu jste již obdrželi. Prosím tedy o jejich dodání poštou či osobně ředitelce školy do pátku 24.4. 2020. 

V případě odkladu školní docházky jsou nutná vyjádření dětské lékařky a pedagog.psychologické poradny.

V případě, že nebudete mít uvedená vyjádření k 24.4. k dispozici, sdělte mi, prosím, tuto skutečnost včas e- mailem nebo na mobilní telefon: 739 642 545.

                                                      Děkuji, ředitelství školy

9. dubna
Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny budou podle plánu od čtvrtka 9. do pondělí 13. dubna.