fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktuality

Aktuality


Do 18. 5.
1. stupeň - upřesnění

Vážení rodiče,

posílám vám doplňující informace k možné výuce vašich dětí od 25.5. 2020.

Rozvrh:

1. - 3. ročník - výuka Po - Pá od 7:30 - 10:15 ( M, Č, Prv )

Výuka Aj bude probíhat dosavadním způsobem.

4. - 5. ročník - výuka Po - Pá od 7:30 - 11:10 ( M, Č, Př, Vl )

Výuka Aj bude probíhat dosavadním způsobem.

Pedagogové pokračují dále v distanční výuce z domova.


Upozorňuji, že ŠJ nevaří a ŠD nepracuje.

Žáci si přinesou vlastní nápoj a svačinu. Budou pracovat ve skupině s jedním stálým pedagogem. Přestávky budou trávit v roušce, o přestávkách se nesmí potkat s dětmi jiné skupiny. Na toaletu budou odcházet po jednom, hygiena rukou ( mýdlo+desinfekce) proběhnou až ve třídě pod dohledem.  Děti se nebudou přezouvat, sníží se riziko potkávání se v šatně.

Žáci přinesou vyplněné Čestné prohlášení.

Termín přihlášení vašeho dítěte je k 18.5. 2020, aby byl čas školu na tyto podmínky připravit. Na pozdější přihlášení nebude brán ohled.

                                                              ředitelství školy

25. května
Výuka žáků 1. stupně

Informace k zahájení výuky žáků 1. stupně

Žákům je nabídnuta možnost výuky od 25.5. 2020 dle jejich zvážení.

účast žáků je dobrovolná

v případě účasti na výuce donese žák první den vyplněné čestné prohlášení tř. učitelce (prohlášení ke stažení na www školy)

výuka bude probíhat podle původního rozvrhu (bez Tv)

žák je povinen přijít v roušce (na den 2 roušky + sáček na roušky)

škola zabezpečuje ostatní hyg. opatření dle příslušných nařízení

školní družina neprobíhá

školní stravování se neuskuteční   

DŮLEŽITÉ: RODIČE NAHLÁSÍ TŘÍDNÍ UČITELCE ÚČAST ŽÁKA NA VYUČOVÁNÍ DO PONDĚLÍ 18.5. 2020!

Vytiskněte si a vyplňte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Cestne prohlaseni.pdf


11. května
Výuka žáků 9. ročníku

Informace k zahájení výuky žáků 9. ročníku    

Konzultace k přijímacím zkouškám ( ČJ, M) se týkají pouze žáků, kteří budou skládat přijímací zkoušky.

  • začátek od pondělí 11.5. 2020, výuka odpolední 13:00 - 15:00, aby bylo možno odjet autobusem, o přesném rozvrhu bude informovat tř. uč.  
  • účast žáků je dobrovolná
  • v případě účasti donese žák první den vyplněné čestné prohlášení tř. učitelce (prohlášení ke stažení na www školy)
  • žák má povinnost přijít v roušce, ostatní hyg. opatření zabezpečuje škola dle příslušných nařízení
  • DŮLEŽITÉ: ÚČAST ŽÁKA NAHLÁSIT TŘ. UČITELCE DO ČTVRTKA 7.5. 2020! 

Dopolední domácí výuka pokračuje .

Vytiskněte si a vyplňte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Cestne prohlaseni.pdf

Rozvrh konzultačních hodin ve škole


13.00 - 13.55
14.05 - 15.00
pondělí
M
Č
úterý
M
M
středa
Č
Č
čtvrtek
M
Č
pátek
podle domluvy

1. a 8. května
Státní svátky

V pátek 1. května a v pátek 8. května nebudou videohodiny pro žáky. 

24. dubna
Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, v pátek 24.4. 2020 proběhne v naší základní škole zápis dětí do 1.ročníku. Tentokrát bez osobní přítomnosti dětí i rodičů.

Tiskopisy k vyplnění nutné k zápisu jste již obdrželi. Prosím tedy o jejich dodání poštou či osobně ředitelce školy do pátku 24.4. 2020. 

V případě odkladu školní docházky jsou nutná vyjádření dětské lékařky a pedagog.psychologické poradny.

V případě, že nebudete mít uvedená vyjádření k 24.4. k dispozici, sdělte mi, prosím, tuto skutečnost včas e- mailem nebo na mobilní telefon: 739 642 545.

                                                      Děkuji, ředitelství školy

9. dubna
Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny budou podle plánu od čtvrtka 9. do pondělí 13. dubna. 

6. dubna
Videohodiny pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

 od pondělí 6. dubna zavádíme pravidelné videohodiny v programu MS Office Teams. Jde o přímou práci mezi žákem a učitelem (výuka, organizační dotazy, technické "vychytávky"...). Doporučujeme, aby je žáci sledovali. Rodiče prosíme - prodiskutujte s dětmi důležitost tohoto opatření. Respektujeme, že děti jsou doma, výuka tedy začíná až od 9 hodin. 

Vážení rodiče, děkujeme vám za spolupráci, trpělivost a pomoc dětem při zavedení online výuky. Chápeme, že i pro vás to nebylo vždy jednoduché. Přesto jsme se dostali do fáze, kdy se nám online výuka rozjíždí. Tím jsme chtěli ulehčit práci vám rodičům,  v tomto systému už si děti povedeme víc my vyučující. 

O práci svých dětí budete pravidelně jednou týdně informování třídními učiteli. 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: 

třídní učitelky 8 - 9 hod. denně

pondělí 20 - 21 hod. Simona Janků

úterý 17 - 18 hod. Magdalena Lidmilová

úterý 17 - 18 hod. Dana Hromádková

čtvrtek 17 - 18 hod. Romana Veselá

Rozvrh videohodin

Rozvrh videohodin 2.pdf
26. března
Nový způsob komunikace a zadávání domácí práce - 2. stupeň

Vážení rodiče, 

víme, že pro leckteré děti není lehké se orientovat v úkolech, které jim zadáváme. Někteří z nich potřebují vaši pomoc při plnění úkolů nebo odesílání hotových prací. Chtěli bychom to zjednodušit a ulehčit v tom smyslu, že děti budou mít vše zorganizované na jednom místě. Dítě splní zadaný úkol a snadno nám jej odešle ke kontrole. Pomocí chatu spolu můžeme snadno komunikovat. 

Na vaši e-mailovou adresu nebo SMS zprávou na telefon odešleme přihlašovací údaje ke školnímu účtu žáka. Přihlášení k účtu považujeme za váš souhlas s jeho zřízením a využíváním

Podrobné informace - cesta, přihlášení, užívání -  jsou v přiložených dokumentech. Přečtěte si je, prosím. 

Mimořádná výuka - informace pro žáky k Office 365.pdf

Teams-manuál-žáka.pdf

Ve chvíli, když vaše dítě přestane být žákem naší školy, bude mu tento účet zrušen. 

Důležité 23. března
Placení obědů

Důležité informace k placení obědů 

Vzhledem k účetním zákonitostem je nutné zaplatit obědy na měsíc březen. Prosíme všechny rodiče, kteří platí bezhotovostním způsobem, aby platby provedli. Rodiče, kteří platí hotovostně, zaplatí v pondělí 23. 3. od 15 do 17 hodin ředitelce školy. Peníze zůstanou na účtu školní jídelny a budou použity na obědy od toho momentu, kdy začne řádné vyučování. Finanční částky budou uvedeny třídními učiteli. 

Důležité!!!
informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

nečekaně a razantně se změnily podmínky výuky. Zkusme v této neobvyklé situaci získat co nejvíce. Maximálně využijme možnosti moderních technologií. Budeme s vámi komunikovat tímto způsobem: 

1. - 3. třída - e-mailem

4. - 9. ročník - OneDrive (žáci znají přístupové údaje): Pro všechny třídy je vytvořena složka 1_MIMOŘÁDNÁ VÝUKA, v níž je podsložka pro třídu. Ve složkách předmětů budou úkoly pro žáky. Učitelé postupně zadávají učivo, které žáci zvládnou sami doma a po návratu do školy na něj budeme moci společně navázat. Také tam najdete informace o konzultacích s jednotlivými vyučujícími. 

Od pondělí 16. 3. začíná vysílání UčíTelka na ČT2, což je další možnost pro samostatnou práci dětí. 

U žáků, kteří se nepřihlásí nebo nebudou aktivní, budeme kontaktovat zákonné zástupce a zjišťovat, co dětem v práci brání. 

Během této mimořádné situace se mohou žáci naučit plánovat si práci, nést za svou práci odpovědnost, plnit zadané úkoly, hledat vlastní způsoby řešení... Všechno jsou to smysluplné činnosti uplatnitelné v běžném životě. 

Děkujeme za spolupráci a podporu při samostudiu žáků.