fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktuality

Aktuality


16. května
Projektový den pro 1. stupeň

Žáci 1. - 5. třídy vyjedou na projektový den mimo školu. Hlavním zájmem je prohlídka skláren Svoboda v Karlově. Cestou zpět se děti zastaví na zábavných atrakcích v Polničce.

4. května
Školní foto

Ve čtvrtek 4. 5. bude ve škole focení tříd i jednotlivců. 

Pro fotografie jednotlivců je letos vybráno pozadí Jarní květy. 

27. dubna
Projektový den 2. stupně

Ve čtvrtek 27. 4. se uskutečnil školní projekt na téma Les. S panem Kulhanem z Lesů ČR besedovali všichni žáci 2. stupně. Šesťáci a sedmáci se pak vydali do lesa na zjišťování druhové rozmanitosti. 

Fotky najdete v galerii.

Duben 2023
Vyvýšené záhony

Během měsíce dubna připravili žáci 8. a 9. ročníku vyvýšené záhony. Dřevo připravil, škole zdarma poskytl a sám přivezl pan Zdeněk Lžičař z Horního Poříčí. Děkujeme. 

V hodinách pracovních činností pod vedením p. učitelky Simony Janků žáci záhony smontovali, vyložili fólií a naplnili. 

Na osázení a průběžné péči o rostliny se podílí všichni žáci školy.

Prohlídněte si fotky v galerii.

17. dubna
Výsledky zápisu do 1. třídy

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání 

ve školním roce 2023/ 2024

ze dne 12. 4. 2023

2023/01- nedostavil se

2023/02 - přijat  

2023/03 - přijat

2023/04 - přijat

2023/05 - přijat

2023/06 - přijat

2023/07 - odklad

2023/08 - odklad

2023/09 - přijat

2023/10 - přijat  

2023/11 - přijat

2023/12 - přijat

2023/13 - přijat

2023/14 - přijat

2023/15 - přijat

2023/16 - přijat15. května
Sběr papíru

Naše škola organizuje sběr papíru ve Vítějevsi.

Sběr budeme shromažďovat v pondělí 15. května dopoledne u školy, odpoledne bude odvezen. Sběr vám odvezeme i z domu, pokud máte zájem, zavolejte na tel. 461 526 154 nebo 739 642 545. 

Získané finanční prostředky zůstanou škole a budou použity pro potřeby žáků.

12. dubna
Ukliďme Česko

Naše škola se v tomto týdnu zapojila do akce Ukliďme Česko. Učitelé se žáky se vydali po vesnici a blízkém okolí a sbírali odpadky. Opět jsme naplnili několik pytlů, které zaměstnanci obce odvezli na sběrný dvůr.  

27. března
Plavání - 1. stupeň

V pondělí 27. 3. začíná výuka plavání pro všechny žáky 1. stupně. 

Na plavání si vezměte: plavky (chlapci musí mít plavky "na tělo"), větší ručník nebo osušku, gumičku na sepnutí dlouhých vlasů, svačinu, pití, sáček na případnou nevolnost. Doma nechte cennosti (řetízky, náušnice, hodinky apod.). 

Do školy si vezměte pouze penál. 

Odjezd je v 7.30 hod., příjezd asi v 10.45 hod.

Plavecká výuka bude každé pondělí do 19. června (kromě státních svátků).

17. března
Výsledky FVTP Pardubice

Hurá! Zase máme ocenění! 

Krajského kola soutěže vědy a techniky se účastnily tři projekty z naší školy. Z celkového počtu 60 projektů žáků základních škol byly dva oceněny: Beáta Filová a Sandra Havlíčková získaly cenu děkana Filozofické fakulty Univerzity Pardubice za projekt Zastav zlo (o tom, co hrozí malým i velkým dětem při používání internetu), studijní týdenní cestou do Francie byl oceněn projekt Adama Vlacha Chov drůbeže

Výhercům gratulujeme! A všem zúčastněným děkujeme za dobrou práci a výbornou reprezentaci školy.

Na fotky se podívejte do galerie.

12. dubna
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se uskuteční 12. dubna 2023 od 13.00 hod. 

Zákonný zástupce dítěte při zápisu předloží:

  • vyplněný a podepsaný formulář Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 
  • popřípadě  Žádost o odklad školní docházky
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce


Žádost o přijetí dítěte ke školnímu vzdělávání  Zadost o přijetí dítěte.doc

Žádost o odklad školní docházky  Zadost o odklad škol.docházky.doc

Desatero pro rodiče.pdf