fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktuality

Aktuality


8. ledna
Pokračujeme stále stejně

Podle nařízení vlády ČR se prozatím pokračuje ve stejném způsobu učení: 

1., 2. a 3. třída ve škole

další třídy distančně

5. ledna
Změna rozvrhu online-hodin

Od 5. ledna se mění rozvrh online-hodin. Rozvrh pro žáky 2. stupně najdete v Teams, v týmu Pro všechny. 

4. ledna
Školní jídelna

Ke stravování ve školní jídelně se mohou přihlásit všichni žáci na distanční výuce. Oběd mohou odebrat do jídlonosiče. 

Přihlášení na tel.: 731 921 840 nebo u své třídní učitelky.

Od ledna se zvyšují ceny obědů (podle věku dětí):

7 - 10 let: 25,- Kč

11 - 14 let: 28,- Kč

15 let a více: 29,- Kč


4. ledna
Vyučování od 4. ledna

V pondělí 4. ledna pokračuje školní výuka pro žáky 1., 2. a 3. třídy.  Obědy ve školní jídelně budou, družina je v provozu. Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Žáci ostatních ročníků se budou učit distanční formou. Rozvrh videohodin upřesníme, najdete jej v Teams, v týmu Pro všechny, v části Informace

Žák, který se vzdělává distančně, si může s vyučujícím domluvit individuální konzultaci ve škole. 

Informace pro žáky, kteří pracují distančním způsobem: I vy si můžete chodit pro obědy do školní jídelny. Kuchařka vám vydá jídlo ve stanovenou dobu do přinesených nádob, oběd si odnesete domů (jíst ve školní jídelně prozatím mohou jen prvňáci, druháci a třeťáci). 

2. prosince
Přijímací řízení na střední školy

Aktuální informace k přijímacímu řízení budete postupně nacházet v sekci Ke stažení - Přijímací řízení.

30. listopadu
Návrat do školy

Od pondělí 30. listopadu nastupují do školy žáci 4., 5., 6., 8. a 9. ročníku. Žáci 7. třídy budou mít ještě výuku doma.  

6., 7. a 8. třída se prozatím budou učit střídavě ve škole a doma. 

Střídání školní a domácí výuky:

Týden

Ve škole

Distanční výuka doma

30. 11. – 4. 12.

6. třída, 8. třída

7. třída

7. 12. – 11. 12.

7. třída

6. třída, 8. třída

14. 12. – 18. 12.

6. třída, 8. třída

7. třída

21. 12. – 22. 12.

7. třída

6. třída, 8. třída


Pro výuku ve škole platí rozvrh ze září (s několika malými úpravami), distanční výuka bude mít jiný rozvrh. Vše najdete v Teams ve skupině Pro všechny. 


30. listopadu
Obědy ve školní jídelně

Od pondělí 30. 11. budou přihlášeni ke stravování ti, co mají prezenční výuku a v září chodili na obědy do školní jídelny. 

18. listopadu
Nabídka roušek

Vážení rodiče, 

máte-li zájem o nákup roušek, věnujte pozornost následující nabídce Letak HighSafe+.pdf  Akcni nabidka pro deti.jpg. Je to pouze informace, škola nezprostředkovává nákup. 

18. listopadu
Částečný návrat do školy

Od středy 18. listopadu se vrací k běžné školní výuce žáci 1., 2. a 3. třídy.  Výuka bude podle rozvrhu ze září. Děti mohou chodit na obědy do školní jídelny, družina bude v provozu. Žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. 

Ostatní ročníky budou pokračovat v distanční výuce. 

Informace pro žáky, kteří pracují distanční formou: I vy si můžete chodit pro obědy do školní jídelny. Kuchařka vám vydá jídlo ve stanovenou dobu do přinesených nádob, oběd si odnesete domů (jíst ve školní jídelně prozatím mohou jen prvňáci, druháci a třeťáci). 

Pro školy s malotřídní organizací platí výjimka - viz https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf.

26. října
Chovejme se zodpovědně

Milí žáci, vážení rodiče, 

ministr školství pan Robert Plaga nás všechny vyzývá, abychom se k sobě chovali ohleduplně a zodpovědně. Pro malé i větší děti vydalo ministerstvo školství letáčky, pro rodiče užitečné odkazy. 

https://www.msmt.cz/ministr-plaga-skolakum-zustanme-zodpovedni-i-behem