fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktuality

Aktuality


15. září
Dopravní hřiště 1.- 5. třída

Dne 15.9. pojedeme na dopravní hřiště do Poličky.  

Odjezd od školy  7.30 hod.

Příjezd ke škole 11.45 hod.

S sebou: sportovní oblečení a obuv, batoh,  pití, svačinu, pláštěnku, cyklistickou helmu, igelitový sáček

Vybíráme 100 Kč (80 Kč - doprava, 20 Kč - zapůjčení dopravního hřiště a výuka) .                        

1. září
Zahájení školního roku 2021/22

Milí žáci,

školní rok začíná ve středu 1. září. Podle nařízení vlády proběhne po příchodu do školy testování na Covid-19 (testování se netýká těch, kteří doloží potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci).

1. stupeň: Žáci přijdou do školy v obvyklou dobu - do 7.30 hod.  Po testování proběhne slavnostní zahájení školního roku. 

2. stupeň: Všichni přijdou do školy v 7:00 hod. na povinné testování. Poté odjedou na exkurzi do Olomouce a okolí. Ti, co se na exkurzi nepřihlásili, mohou hned po testování odejít ze školy; ve čtvrtek a v pátek budou dopoledne ve škole - s sebou si přineste přezůvky, psací potřeby.  

Všichni žáci musí mít ve společných prostorách ochranu dýchacích cest. 1. září
Exkurze pro žáky 2. stupně

Školní rok zahájíme třídenním výletem. Potřebné informace najdete v příloze. 

info exkurze Olomouc (1).pdf

Ti žáci, kteří se nepřihlásili na výlet, budou v tyto dny ve škole. 

1. září
Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

v příloze najdete seznam pomůcek, které má mít vaše dítě při nástupu do první třídy, a pozvání na schůzku s třídní učitelkou. 

Milí rodiče budoucích prvňáčků.docx

25. června
Před koncem školního roku

Školní fotografie i sady fotografií zaplaťte do pátku 25. 6. 

Učebnice se budou vracet do pondělí 28. 6. 30. června
Slavnostní ukončení

V úterý 29. 6. bude na obecním úřadě slavnostní rozloučení s deváťáky.

Školní rok ukončíme společně ve středu 30. června v 7.30 hod. na školní zahradě.

4. června
Focení

V pátek 4. 6. přijede do školy fotograf. Bude fotit třídy i jednotlivce. 

Ceny fotografií: 

série portrétních fotek - 220 Kč (v sadě je i skupinové foto třídy - zdarma)

série fotografií postavy - 220 Kč (v sadě je i skupinové foto třídy - zdarma)

společná fotografie třídy - 30 Kč 

společné foto kamarádů - 25 Kč


17. května
Všichni jdeme do školy

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17.5.2021:  na základních školách v Pardubickém kraji se umožňuje  osobní přítomnost žáků 2.stupně bez rotace. 

Od pondělí 17. května se budou všechny děti učit zase ve škole. 

- V pondělí se všichni žáci otestují na covid-19 (testovat se nemusí ten, kdo přinesl potvrzení od lékaře o nedávném prodělání nemoci). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

- Ve škole musí mít všichni chráněné dýchací cesty - respirátorem nebo jednorázovou rouškou. 

Školní jídelna vaří. 
7. června
Sběr papíru

Škola organizuje v obci sběr papíru. 

Papír budeme shromažďovat do pondělí 7. června do 13 hodin

Finanční prostředky získané za sběrový papír budou použity pro potřeby žáků.

Zápis
Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

ze dne 27.4. a 28.4. 2021


Seznam žáků:

2021/01       přijata

2021/02       přijat

2021/03       přijat

2021/04       přijat

2021/05       přijat

2021/06       přijata

2021/07       přijat

2021/08       přijat

2021/09       přijat

2021/10       přijat

2021/11       přijata

2021/12       doporučen odklad

2021/13       doporučen odklad

2021/14       přijat

2021/15       doporučen odklad

2021/16       přijata