fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Přijímací řízení

Přijímací řízení


--Informace rodičům k zápisovým lístkům Zápisový lístek je úřední dokument s číslem, který si vyzvednete proti podpisu ve škole nejpozději 11. dubna 2018. Možnosti vyzvednutí: V době vyučování denně během kterékoli přestávky a ve čtvrtek možno do 14:30 hod. Zápisový lístek posílá zákonný zástupce na vybranou střední školu až po zveřejnění oznámení o přijetí na střední školu/učiliště. Odeslat jej musíte vyplněný do 10 pracovních dnů na adresu školy. Rozhoduje datum doručení, nikoliv odeslání! Informace ke změně rozhodnutí nastoupit na vybranou střední školu najdete na webových stránkách naší školy. --