fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování


Přihláška ke stravování ke stažení

Na školní stravování má nárok pouze žák školy. Obědy jsou podávány ve školní jídelně. Obědy nelze ze školní jídelny vynášet. Obědy jsou vydávány v době od 11:00 do 12:15 hod.

V době nemoci má žák nárok na oběd pouze první den, další dny musí rodiče obědy odhlásit. Za neodhlášený (i neodebraný) oběd bude rodičům účtována plná cena (52,-)Kč. Oběd je možno odhlásit den předem na tel. čísle 731 921 840, lze i formou SMSzprávy, případně na tel. čísle školy 461 526 154 v době školního vyučování. V nutném případě je možné odhlásit oběd ráno v době od 6:00 do 6:45 hod. nebo vyzvednout oběd do jídlonosiče.

Obědy se platí formou zálohy, to znamená na začátku měsíce, který právě probíhá. Odhlášené obědy se odečítají až vnásledujícím měsíci. Peníze za obědy je nutno uhradit ve stanoveném termínu. Žák, který nemá obědy zaplacené, může být vyloučen ze školního stravování. Cena obědů je stanovena podle věkových kategorií a promítá se do ní dodržování výživových norem.

 

Ceny obědů:

  • 7 – 10 ............................................................. 28,- Kč
  • 11 - 14 ........................................................... 31,- Kč
  • 15 – více ........................................................ 32,- Kč
Přihláška ke stravování