fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2019-2020

Ahoj budoucí prvňáčci, milí rodiče !

Dne 3.dubna 2019 proběhne na naší škole zápis dětí do 1. ročníku.

Potřebné podklady k zápisu brzy obdržíte od paní ředitelky.

A co my od Vás budeme očekávat ?

--------------------------------------------

  • abyste přišli s úsměvem na tváři
  • znali své jméno, bydliště
  • přednesli báseň nebo zazpívali píseň
  • správně vyslovovali  (nejlépe všechny hlásky)
  • správně drželi tužku a uměli nakreslit postavu (alespoň přibližně)
  • znali barvy
  • poznali číslice a přiřadili počet teček (ne sčítat a odčítat)
  • poznali základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
  • abyste uměli říct pár vět buď o sobě (koníčky), o sourozenci, o oblíbených zvířátkách

ČÍST, PSÁT A POČÍTAT - to se naučíme ve škole !

Ale důležité je
umět se najíst, zajít na WC, obléct, poznat si své věci, udržovat je v pořádku, umět poprosit, poděkovat, slušně se chovat,

VNÍMAT JEDNODUCHÉ POKYNY (převleč se ,umyj se, sedni si, jez)

Rodiče dbejte na to, aby Vaše děti plnily Vaše požadavky:
"Ukliď si hračky " - zkontrolujte zda jsou hračky opravdu uklizené.
"Převleč se" - zda se opravdu převlékl.

NEDĚLEJTE ZA NĚ VĚCI, KTERÉ JSOU SCHOPNY UDĚLAT SAMY!

Pravidlo
když mluvím já - Ty poslouchej,
když mluvíš Ty - budu poslouchat já.

A když to budeme všechno dodržovat, budeme jedna velká parta, která první třídu hravě zvládne.

Těší se na Vás kolektiv učitelů 1. stupně.

Během měsíce června bude na stránkách zveřejněn seznam školních pomůcek, které je nutno  svým dětem zakoupit,  a datum první společné schůzky rodičů s třídní učitelkou.