fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1

Představujeme se

Naše škola

Jsme úplná základní škola s malotřídní organizací výuky na prvním stupni. Rodinné prostředí školy a menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů při výuce.

Zájmová činnost

Nabízíme dětem širokou škálu volnočasových aktivit, vybírat mohou z patnácti bezplatných kroužků.

Jídelna

Máme školní jídelnu s vlastní kuchyní, obědy připravujeme převážně z čerstvých surovin podle zásad zdravé výživy.

Pravidelné akce

Jezdíme na týdenní pobyt na hory, vícedenní a jednodenní exkurze, plavecký výcvik, učíme se v muzeu.

Družina

Dětem ve školní družině umožňujeme častý pobyt na čerstvém vzduchu, využíváme prostory školní zahrady, sportovních hřišť a přírodního okolí.

My a projekty

Realizujeme a připravujeme projekty podporované z ESF.

Více informací?

Potřebujete více informací nebo nám něco sdělit? Napište nám.

Kontakt

Aktuality

1. července
Krásné prázdniny

Milí žáci,

přejeme vám krásné prázdniny se spoustou zajímavých zážitků! 


Společně se sejdeme v úterý 1. září v 7.45 hod. na zahradě u školy.

22. června
Pracovní sešity

Informace o pracovních sešitech na následující školní rok

- pracovní sešity budou rodiče platit v září 

- cena bude v rozmezí  400 - 600 Kč (žáci 1. stupně), 300 - 500 Kč (žáci 2. stupně)

26. června
Ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku bude v pátek 26. června na školní zahradě. Sejdeme se všichni v 7.45 hod

Zároveň proběhne focení tříd.

Všichni žáci musejí mít odevzdané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Kdo ho neodevzdal třídní učitelce dříve, musí ho přinést vyplněné s sebou. Čestné prohlášení je ke stažení zde. Najdete ho také na těchto webových stránkách v sekci Ke stažení - Seznam tiskopisů. 

1. června
2. stupeň

Výuka žáků 2. stupně

Klasická výuka žáků 2. stupně se do konce školního roku neuskuteční.

Třídní učitelé zorganizují třídnické hodiny formou krátkého setkání z těchto důvodů:

 • vyzvednutí školních potřeb a osobních věcí žáků
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020


 • ředitelství školy
Do 18. 5.
1. stupeň - upřesnění

Vážení rodiče,

posílám vám doplňující informace k možné výuce vašich dětí od 25.5. 2020.

Rozvrh:

1. - 3. ročník - výuka Po - Pá od 7:30 - 10:15 ( M, Č, Prv )

Výuka Aj bude probíhat dosavadním způsobem.

4. - 5. ročník - výuka Po - Pá od 7:30 - 11:10 ( M, Č, Př, Vl )

Výuka Aj bude probíhat dosavadním způsobem.

Pedagogové pokračují dále v distanční výuce z domova.


Upozorňuji, že ŠJ nevaří a ŠD nepracuje.

Žáci si přinesou vlastní nápoj a svačinu. Budou pracovat ve skupině s jedním stálým pedagogem. Přestávky budou trávit v roušce, o přestávkách se nesmí potkat s dětmi jiné skupiny. Na toaletu budou odcházet po jednom, hygiena rukou ( mýdlo+desinfekce) proběhnou až ve třídě pod dohledem.  Děti se nebudou přezouvat, sníží se riziko potkávání se v šatně.

Žáci přinesou vyplněné Čestné prohlášení.

Termín přihlášení vašeho dítěte je k 18.5. 2020, aby byl čas školu na tyto podmínky připravit. Na pozdější přihlášení nebude brán ohled.

                                                              ředitelství školy

25. května
Výuka žáků 1. stupně

Informace k zahájení výuky žáků 1. stupně

Žákům je nabídnuta možnost výuky od 25.5. 2020 dle jejich zvážení.

účast žáků je dobrovolná

v případě účasti na výuce donese žák první den vyplněné čestné prohlášení tř. učitelce (prohlášení ke stažení na www školy)

výuka bude probíhat podle původního rozvrhu (bez Tv)

žák je povinen přijít v roušce (na den 2 roušky + sáček na roušky)

škola zabezpečuje ostatní hyg. opatření dle příslušných nařízení

školní družina neprobíhá

školní stravování se neuskuteční   

DŮLEŽITÉ: RODIČE NAHLÁSÍ TŘÍDNÍ UČITELCE ÚČAST ŽÁKA NA VYUČOVÁNÍ DO PONDĚLÍ 18.5. 2020!

Vytiskněte si a vyplňte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Cestne prohlaseni.pdf


Organizace školního roku

Podzimní prázdniny

úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny

sobota 21. prosince - neděle 5. ledna 2020

Pololetní prázdniny

pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny

pondělí 10. února – neděle 16. února 2020


Velikonoční prázdniny

čtvrtek 9. dubna 2020


Hlavní prázdniny

pondělí 29. června - pondělí 31. srpna 2020

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Ředitelské volno

čtvrtek 31. října - pátek 1. listopadu 2019

pondělí 29. června - úterý 30. června 2020
Třídní schůzky

úterý 24. září 2019 - společná schůzka rodičů spojená s přednáškou o kyberšikaně

středa 20. listopadu 2019 - v kmenové třídě

středa 22. dubna 2020


Pedagogická rada

středa 20. listopadu 2019

středa 22. ledna 2020

středa 22. dubna 2020


Rozvrh hodin

1. třída
 • Eva Štěpánková

Počet dětí ve třídě: 12

2. třída
 • Ladislava Drašarová

Počet dětí ve třídě: 12

3. třída
 • Ladislava Drašarová

Počet dětí ve třídě: 12

4. třída
 • Mgr. Jana Kalasová

Počet dětí ve třídě: 12

5. třída
 • Mgr. Jana Kalasová

Počet dětí ve třídě: 13

6. třída
 • Ing. Magdalena Lidmilová

Počet dětí ve třídě: 14

7. třída
 • Ing. Romana Veselá

Počet dětí ve třídě: 13

8. třída
 • Mgr. Dana Hromádková

Počet dětí ve třídě: 13

9. třída
 • Mgr. Simona Janků

Počet dětí ve třídě: 8

Naše adresa

Základní škola Vítějeves, okres Svitavy

Vítějeves 80, 569 06 Vítějeves, Česká republika

info@zsvitejeves.cz

+420 461 526 154