fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mimoškolní a zájmová činnost

Mimoškolní a zájmová činnost


KLUB DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY

   žáci 6. - 9. ročníku
   čtvrtek 12:30 - 13:30h

V letošním školním roce nabízíme žákům možnost zdokonalovat svoje dovednosti v matematice. Zájemci si mohou upevňovat právě probírané učivo, připomínat starší kapitoly nebo doplnit chybějící látku.

Ing. Romana Veselá
   +420 605 704 322


KLUB DOUČOVÁNÍ ČEKÉHO JAZYKA

   žáci 6. - 9. ročníku
   středa 12:30 - 13:30h

Vzájemná pomoc a spolupráce žáků a pedagoga při upevňování učiva ŠVP v předmětu Český jazyk a literatura.

Mgr. Simona Janků
   +420 732 908 370


DYSLEKTICKÝ KROUŽEK

   žáci dle doporučení ŠPZ
   pondělí 11:00 - 13:00h

Děti s využitím pomůcek nacvičují techniku čtení, zlepšují čtenářské dovednosti.

Eva Štěpánková
   -


PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

   žáci 1. - 5. ročníku, 1x za 14 dní      pondělí 13:00 - 14:30h
   žáci 6. - 9. ročníku, 1x za 14 dní      pátek 16:00 - 17:30h

Děti se zde mohou formou vycházek, výkladů a praktických dílen seznámit s různými složkami přírody a jejich vzájemnými vazbami. Na cestě poznání je doprovází „skřítek Poddubáček“, který je maskotem kroužku.

Ing. Magdalena Lidmilová, Ing Jana Svobodová
   -


HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

   žáci 2. - 5. ročníku     pondělí 12:30 - 14:00h
   žáci 2.stupně      pátek 12:20 - 13:00h

Popisek

Mgr. Jana Kalasová
   -


NÁBOŽENSTVÍ

   žáci 1. i 2. stupně
   středa 12:00 - 13:00h

Děti jsou rozděleny do skupin. S mladšími pracuje paní Samková a skupince starších dětí se věnuje pan farář ze Svojanova.

pan farář Stanislav Tomšíček
   -


MAŽORETKY

   žáci 1. - 5. ročníku
   pondělí 16:00 - 17:00h

Mažoretkový sport je výhradně zaměřen na práci s hůlkou při tanci. Letos je kroužek obohacen o aerobikové sestavy a tanec s ponpony (třásněmi). Cílem je u dětí podpořit smysl pro rytmus, přinášet radost z pohybu a dobrou náladu. Dívenky se prezentují na různých akcích v naší vsi i vesnicích v okolí.

Edita Havlíčková
   +420 728 843 734


SPORTOVNÍ HRY

   žáci 1. - 5. ročníku, v rámci školní družiny
   středa 13:00 - 14:30h

Sportujeme v přírodě, v sokolovně, na hřišti....

Irena Janků
   -


KARAOKE

   žáci 4. - 9. ročníku
   středa 13:00 - 15:00h

Pěvecký kroužek za pomoci technologie karaoke má za cíl zdokonalovat a rozvíjet hudební talent a pěvecké schopnosti školních dětí.Výuka zpěvu v kroužku probíhá jednou týdně a výsledky talentovaných dětí jsou prezentovány při kulturních akcích školy a obce. Např. Den matek, Den dětí, Vánoce, Halloween apod.

Alena Havlíčková
   +420 721 248 957


FLORBAL

   mladší žáci (I.stupeň)     středa 10:00 - 16:30h
   starší žáci (2.stupeň)      středa 16:30 - 18:00h

Kroužek florbalu navštěvují chlapci i dívky. Každý tréning začíná náročnou rozcvičkou, poté nájezdy a následuje zápas. Platí zde důsledně pravidla dodržování vzájemného sportovního chování.

Dan Vjater
   -


ČTENÁŘSKÝ KLUB

   žáci 2. - 9. ročníku
   čtvrtek 13:00 - 14:30h

Čtenářský klub je otevřen malým i velkým milovníkům knih a poutavých příběhů. V rámci klubu má každý čtenář dostatek času na samostatnou četbu a nechybí ani zajímavé hry a čtenářské tvoření. Cílem Čtenářského klubu je rozvoj pozitivního vztahu žáků k literatuře, rozvoj čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí žáků. U žáků prvního stupně má Čtenářský klub pomoci předcházet školním neúspěchům spojeným se čtením.

Mgr. Pavlína Jedličková
   -


TVŮRČÍ ČINNOSTI

   žáci 2. - 5. ročníku
   čtvrtek 13:00 - 14:30h

Kroužek Tvůrčí činnosti je určen dětem, které rády něco kutí a tvoří. Učíme se připravit jednoduché, chutné a zdravé pokrmy, které poté společně sníme. Jindy vytváříme drobnosti z papíru, přírodnin nebo různých jiných materiálů. Děti pracují pod odborným vedením také s keramickou hlínou. Znají různé techniky zpracování hlíny přes plátování ke glazování. Vlastní výrobky si vypalují ve školní keramické peci. Většinu výrobků si děti odnášejí domů. Kroužek navštěvují převážně děti z 2. - 5. ročníku, přihlásit se mohou i starší.

Mgr. Dana Hromádková, Marie Cachová
   -


ŘEMESLNÉ ČINNOSTI

   žáci 4. - 9. ročníku
   čtvrtek 15:30 - 17:30h, jednou za čtrnáct dní

Hlavní náplní je práce se dřevem a s nástroji, které ho opracovávají. Dále osvojení základních postupů - měření, řezání, broušení, lepení, lakování. Děti zhotovují jednoduché dřevěné výrobky, hračky, svícny, ptačí krmítka a budky, hmyzí domečky a třeba i pastelkový plot na školní zahradě.

Stanislav Janků
   -


ŠIKOVNÉ RUCE

   všichni, kdo rádi tvoří
   pátek 13:00 - 14:30h

Vyrábíme z přírodnin, šijeme, batikujeme, savujeme, kreslíme na textil a jinak tvoříme.

Irena Janků
   -


GYMNASTIKA

   žáci 1. - 7. ročníku
   pátek 14:30 - 16:00h

Kroužek navštěvují dívky z 1. až 7. třídy, a letos i jeden chlapec. Nápň tvoří především protahování, posilování, pohybové hry a cvičení na nářadí. Děti zkouší základní gymnastické cviky, učí se správnému držení těla a šplhají.

Mgr. Ivana Dernerová
   -


HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ (ZUŠ)

   žáci všech ročníků
   pátek od 11:15h podle domluvy

Popisek

Jméno a Příjmení
   +420 te-le-fon


INFORMATIKA A PREZENTACE - letos neotevřeno

   žáci 8. - 9. ročníku
   čtvrtek 13:00 - 15:00h

Úpravy fotografií, fotomontáže, videa, animace. To všechno pomáhá prezentovat naši práci. Po celoročním snažení vznikne výroční dvd, které dokumentuje rok života v naší škole.

Ing. Romana Veselá
   +42é 605 704 322


DRAMATICKÁ VÝCHOVA - letos neotevřeno

   žáci 4. - 9. ročníku
   středa 12:30 - 14:30h, jednou za čtrnáct dní

Dramatická výchova dává dětem možnost naučit se vodit loutky, uplatnit svůj talent v přednesu a hraní rolí v originálních pohádkách, kde scénáře jsou dětem často psané na míru. Foto z loutkových představení a zkoušek najdete v Galerii.

Jaromír Mikeš
   -