fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Prevence rizikového chování

Metodik prevence


Hlavním úkolem metodika prevence na základní škole je hledat a koordinovat aktivity, které dají žákům možnost seberealizace. Jde o snahy vytvářet prostředí, v němž by děti co nejméně podléhaly rizikovým jevům. Mezi další povinnosti metodika prevence patří spolupráce s třídními učiteli a výchovným poradcem, koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy zejména v preventivní oblasti, v případě zjištění sociálně patologických jevů, pomoc a spolupráce při jejich řešení.LINKA BEZPEČÍ

116 111
(zdarma, 24 hodin denně, anonymně)

E-MAIL

pomoc@linkabezpeci.cz
(odpověď do 3 pracovních dnů)

CHAT

chat.linkabezpeci.cz
(zdarma, 24 hodin denně, anonymně)